Zoeken

 Adviesbureau voor onderwijsvernieuwing, samenwerkingsleiderschap, verandermanagement, totaalconcepten, organisatieontwikkeling, employabilityBatouwe = open einder - open blik - open geest = onafhankelijk - oplossingsgericht - kritisch - creatief = totaalconcepten


.. open einder, open blik, open geest ...

   
     Batouwe Arnhem is totaal-conceptbedenker, vormgever en leider van: 
 
 
  • grootschalige, innovatieve samenwerkingsprojecten van (technische) bedrijven, branches en/of scholen (vmbo/mbo/hbo), waaronder sinds 2010 het management en overige ondersteuning van de Stichting Examenservice MEI (examenproducten en examendiensten voor mbo-opleidingen in de Metaalbewerking, Elektrotechniek, Installatietechniek, Koudetechniek, Infratechniek, Energietechniek, Operationele Techniek en Procestechniek), een succesproject als "Slimmer Scholen" en projecten voor Competentiegericht Onderwijs (CGO) 
  • het concept van de "Denktank Slimmer Scholen" en een kenniskring als de Denktank Slimmer omgaan met (eigen) talent (zie ook onze publicatie in O&O van juli/augustus 2009)
  • pragmatische en vernieuwende projecten op het gebied van employability, innovatie in het beroepsonderwijs, examinering en slimmere leermethoden (zie o.a. bij publicaties)
 


    
Bureau Batouwe Arnhem heeft opdrachtgevers in:
 

 
  • technische installatie-, metaal-, energie-, infra-, en bouwbranches (bedrijven, scholingsfondsen, regionale opleidingsbedrijven, "vriendenkringen")  
  • opleidingsorganisaties (vmbo's, roc’s, hogescholen)
  • sociale werkvoorzieningen
  • dienst- en hulpverlening (vrouwenopvang, arbo, detailhandel)
       
    
Batouwe = ruim 32 jaar krachtig, creatief, onafhankelijk, oplossingsgericht
 
 

 

 

Arnhems adviesbureau Batouwe - Joke Steenbruggen / Anton van Grunsven - Slimmer Scholen - Denktank - projectmanagement - projectadministratie - employability - techniektalent - competentiegericht onderwijs + CGO GO - Batouwe, Velperweg 106 Arnhem - onderzoek - CGO projecten Gelderland-Overijssel & Zuid-Holland met OTIB, Kenteq, Uneto-VNI en vele andere partners

Organisatieadvies Batouwe - Joke Steenbruggen - Anton van Grunsven - Slimmer Scholen - Denktank - Boeien & Binden - projectmanagement - projectadministratie - employability - techniektalent - competentiegericht onderwijs - adviesbureau - onderzoek - Talentontwikkeling - Kennisuitwisseling - Steenbruggen & Van Grunsven - Batouwe - Kenniskring & Kenniskringen - Netwerk & Netwerken - Binden en Boeien & Batouwe - TechniekTalent.nu - Batouwe, Velperweg 106, Arnhem

PRIVACYVERKLARING                                                            Download gratis Adobe Reader indien het
niet lukt pdf-bestanden te openen:

Download Adobe Reader


 


Klik hier om deze pagina uit te printen.